SOITINVALMENNUS

6-10vuotiailla on mahdollisuus aloittaa instrumenttiopinnot osallistumalla soitinvalmennukseen. Soitinopetus tapahtuu pienryhmissä( 3-5-lasta/ryhmä, 30 minuuttia viikossa) ja tunneilla opetellaan instrumentin soittamista, nuotinlukua ja rytmiikkaa. Soitonopetuksen lisäksi soitinvalmennuslaiset osallistuvat musiikkivalmennusryhmän toimintaan(45 min/viikossa).

Musiikkivalmennusryhmä lisää valmiuksia soitinopintoihin ja vahvistaa kokonaisvaltaista musiikinkasvatusta; yhteissoitton, laulamisen ja musiikkiliikunnan sekä kuvallisen ilmaisun avulla. Molempiin ryhmiin osallistuminen onkin ensiarvoisen tärkeää soitinvalmennukseen osallistuvilta.

Soitinvaihtoehtoina ovat kantele, nokkahuilu, viulu, kitara, piano ja rummut sekä uusina soittimina ukulele ja djembe-rumpu. Soitinvalintaan voi apua pyytää omalta muskariopettajalta. Alkeisryhmä on tarkoitettu oppilaille, jotka eivät ole soittaneen kyseistä instrumenttia aikaisemmin. Jatkoryhmiin voivat ilmoittautua jo vuoden soitinta soittaneet. Kanteleopinnoissa ryhmäopiskelu jatkuu pidempään kuin muissa instrumenttiopinnoissa. Muissa soittimissa suositellaan yksityisopetukseen siirtymistä kahden soitinvalmennusvuoden jälkeen. Oman soitinopettajan kanssa voi asiasta keskustella.