KUORO JA YHTEISMUSISOINTI "BÄNDI"

Kuoro
Muskatissa toimii lapsikuoro, joka on tarkoitettu kaikille yli 6-vuotiaille innokkaille laulajille. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat eikä osallistuminen edellytä laulukoetta.

Bändi
Musiikkikoulu Muskatti järjestää ohjattua bändiopetusta
Kotkassa, aina eskari ikäisistä ylöspäin. Opetusta on niin vasta-alkajille kuin useamman vuoden soittaneille oppilaille. Bändeissä oppilaat pääsevät tutustumaan eri soittimiin ja harjoittelemaan yhdessä soittamista. Bändit pääsevät myös esiintymään Muskatin järjestämissä konserteissa.

Yhteismusisoinnissa eli bändissä soitetaan erityylistä musiikkia kansanmusiikista poppiin. Omaa soitinta pyritään käyttämään yhteissoitossa mahdollisimman paljon.