YKSITYISOPETUS

Yksityisopetusta saa Muskatissa pianon, viulun, kitaran ja rumpujen soitossa. Yksityistunnin voi jakaa myös kaksi oppilasta, jolloin tunnin pituus on 30min/40min. Tällöin lukukausimaksu jaetaan oppilaiden kesken. Soitintaopiskeleva voi osallistua kuoroon, yhteismusisointiin, musiikkivalmennukseen tai teoriaan.

Yksityisopetus (laulu, bassokitara, kitara/sähkökitara, piano, rummut, viulu, kantele, ukulele)

Sisältö:

  • instrumentin soittamisen ja laulu tekniikan kehittäminen
  • luontevan soittotavan ja laulamisen löytäminen
  • nuotinlukutaidon harjaannutus
  • korvakuulolta ja tempossa soittamisen ja laulamisen harjoittelu
  • harjoittelun peruselementit: säännöllisyys, monipuolisuus, itsenäisyys
  • sävelpuhtauden tarkkailun opiskelu
  • uusien sävellysten opiskelu
  • soittimesta ja omasta äänestä huolehtiminen
  • yhteismusisoinnin kehittäminen
  • erilaiseen musiikkiin tutustuminen

Toteutus:

* 20 minuuttia/30 minuuttia/40 minuuttia viikossa 15 kertaa lukukaudessa

* ohjattua itsenäistä opiskelua kotona 10 - 60 minuuttia/päivä oppilaan tarpeista katsottuna