MUSKARIT & PERHERYHMÄT

Muskariryhmien toiminta on kokonaisvaltaista taidekasvatusta mukana musiikki, liike sekä kuvataiteellinen ilmaisu höystettynä saduilla sekä teatterin eri muodoilla.

0-3-vuotiaiden muskaritoiminta tapahtuu perheryhmissä! Opetukseen lapsen kanssa osallistuu lapsen vanhempi tai muu aikuinen. Laulut ja leikit toteutetaan yhdessä aikuisen kanssa. Opetukseen osallistuvan aikuisen oma esimerkki on lapsen kannalta merkittävää - innostunut vanhempi saa myös lapsen aktiivisesti mukaan tunnin toimintaan.

4-5-vuotiaat osallistuvat muskaritoimintaan itsenäisesti. Tunneilla tutustutaan musiikin eri osa-alueisiin monipuolisesti. Soittimina käytetään rytmi- ja Orff-soittimia. Samalla musiikin lomassa opitaan myös ryhmässä toimimista ja toisten huomioon ottamista.

Kuvismuskari 6-8v ryhmissä musiikki ja kuvataide liitetään yhdeksi kokonaisuudeksi.

Opetellaan käyttämään kuvataiteen erilaisia materiaaleja sekä toimintatapoja monipuolisesti yhdessä musiikin kanssa.

Kuvismuskari on 10 lapsen ryhmä ja opetuksen kesto on 60 min.