Muskatin hinnasto

lukuvuosi 2019 - 2020

Opetuskertoja on lukuvuoden aikana 30. Syyslukukaudella 15 opetuskertaa ja kevätlukukaudella 15 opetuskertaa. Opetuskertoihin sisältyy 2 konserttia (joulu- ja kevät konsertti)

Ilmoittautuminen on aina sitova ja lukuvuosikohtainen, eli oppilaspaikka varataan sekä syys että kevätlukukaudeksi.

Ryhmät Kesto / viikko Hinta / lukukausi

MUSKARIT

Muskari / musavalmennus*

45 min

93 €

Kuvismuskari

60 min

125 €

Tanssimuskari

60 min

125 €

SOITIN- JA MUSAVALMENNUS

Soitin- ja musavalmennus / viuluryhmä
Yhteishinta

20-30min
45min


190 €

Kokeileva soitinvalmennus

30 min

132 €

Pienryhmä soitinvalmennus 

3-6 oppilasta (ukulele, kantele, piano)

30 min

132 €

Pienryhmä soitinvalmennus 

2 oppilasta (kitara, rummut)

20 min

132 €

BÄNDI

Bändi (4-6 oppilasta)
45 min

135 €

Bändiläisen soitinvalmennus
20-30 min

110 €

YKSITYISOPETUS

Yksityisopetus** (piano, kitara, rummut, viulu, poplaulu)

20 min
30 min
40 min
15 min (kitara, rummut)

240 €
345 €
447 €
185 €

Poplauluryhmä 11-14 v
45 min

95 €

Poplauluryhmä 15-18 v
2 x 45 min

150 €

Poplauluryhmä aikuiset
2 x 45 min

160 €

*Muskariryhmissä perheen kolmas lapsi saa 20% opintomaksusta. Alennus ei koske muita lukukausimaksuja.

**Yksityisoppilaat, jotka jatkavat seuraavalle lukuvuodelle varaavat oppilaspaikkansa 50€ varausmaksulla, joka hyvitetään syksyn oppilasmaksussa. Musiikkikoulu ei palauta maksettua varausmaksua oppilaspaikan täyttämättä jättäneille.

Oppilasmaksut laskutetaan 2 kertaa lukuvuoden aikana (syksyllä ja keväällä).

Lukukausimaksu on erikseen sovittaessa mahdollista suorittaa 2. tai 3. erässä. Maksuun lisätään tällöin laskutuslisä 2€/lasku.

Lukukausimaksut eivät noudata opetuskerta- tai tuntiperusteista laskutusta, eikä läsnäolojen määrällä ole vaikutusta lukukausimaksun suuruuteen.

Oppilaan yksilöllinen koeaika on mahdollinen.

Muskariryhmissä perheen kolmas lapsi saa 20% opintomaksusta. Alennus ei koske muita lukukausimaksuja.

Yksityisoppilaat, jotka jatkavat seuraavalle lukuvuodelle varaavat oppilaspaikkansa 50€ varausmaksulla, joka hyvitetään syksyn oppilasmaksussa. Musiikkikoulu ei palauta maksettua varausmaksua oppilaspaikan täyttämättä jättäneille.

Perusteltuja opetuksen keskeyttämisen tai lopettamisen syitä ovat esim. paikkakunnalta poismuutto, vakava tai pitkäaikainen sairaus (em. tapauksissa yhteys Maijaan 050 522 7212).

Ilmoita viipymättä omalle opettajallesi, mikäli et pääse tunnille!

Opettajan sairastuessa opetuskerta korvataan opettajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana.

Oppilaasta johtuvia poissaoloja ei korvata, ellei ole kyseessä esim. sairastumisesta johtuva pitkäaikainen poissaolo. Tällöin on mahdollista sopia opettajan kanssa korvaavasta opetuskerrasta.

Opetuksen keskeyttämisestä tai opettajan vaihdosta tulee keskustella oman opettajan kanssa henkilökohtaisesti.
Tämän jälkeen ilmoitus Maijalle sähköpostitse: muskatti@muskatti.fi

Lisätietoja:
Maija Widemark 
puh. 050-522 4212
muskatti@muskatti.fi