Opetustarjonta

Muskatti tarjoaa musiikkia lapsille ja nuorille monialaisesti. Meiltä löytyy muskarit, soitinvalmennus, musiikkivalmennus, yksityisopetus sekä bändi ja kuorotoimintaa. Alta löydät tarkempaa tietoa opetustarjonnasta:

Muskarit

Muskariryhmien toiminta on kokonaisvaltaista taidekasvatusta mukana musiikki, liike sekä kuvataiteellinen ilmaisu höystettynä saduilla sekä teatterin eri muodoilla.

Lue lisää >

Musiikkivalmennus

6-10-vuotiaille tarkoitettussa musiikkivalmennuksessa tehdään monipuolisesti yhteismusisointia, soittoa, laulua, liikettä, draamaa sekä kuvallista ilmaisua.

Lue lisää >

Soitinvalmennus

6-10 -vuotiailla on mahdollisuus aloittaa instrumenttiopinnot osallistumalla soitinvalmennukseen. Vaihtoehtoina ovat kantele, nokkahuilu, viulu, kitara, piano ja rummut.

Lue lisää >

Bändi ja kuoro

Bändit on tarkoitettu omassa soitimessaan edistyneille soitinvalmennus- ja yksityisoppilaille. Bändeissä soitetaan erityylistä musiikkia kansanmusiikista poppiin.

Lue lisää >

Yksityisopetus

Muskatissa saa yksityisopetusta niin laulussa kuin eri instrumenttien soitossa: basso, kitara, piano, rummut, viulu, kantele, ukulele.

Lue lisää >

Muskarit

Muskariryhmien toiminta on kokonaisvaltaista taidekasvatusta mukana musiikki, liike sekä kuvataiteellinen ilmaisu höystettynä saduilla sekä teatterin eri muodoilla. 

0-3-vuotiaiden muskaritoiminta tapahtuu perheryhmissä. Opetukseen lapsen kanssa osallistuu lapsen vanhempi tai muu aikuinen. Laulut ja leikit toteutetaan yhdessä aikuisen kanssa. Opetukseen osallistuvan aikuisen oma esimerkki on lapsen kannalta merkittävää – innostunut vanhempi saa myös lapsen aktiivisesti mukaan tunnin toimintaan.

4-5-vuotiaat osallistuvat muskaritoimintaan itsenäisesti. Tunneilla tutustutaan musiikin eri osa-alueisiin monipuolisesti. Soittimina käytetään rytmi- ja Orff-soittimia. Musiikin lomassa opitaan myös ryhmässä toimimista ja toisten huomioon ottamista.

6-8 -vuotiaiden kuvismuskariryhmissä musiikki ja kuvataide liitetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuvismuskarissa opetellaan käyttämään kuvataiteen erilaisia materiaaleja sekä toimintatapoja monipuolisesti yhdessä musiikin kanssa. Kuvismuskari on 10 lapsen ryhmä ja opetuksen kesto on 60 min.

Musavalmennus

6-10 -vuotiaille tarkoitetuissa musiikkivalmennusryhmissä tehdään monipuolisesti yhteismusisointia, soittoa, laulua, liikettä, draamaa sekä kuvallista ilmaisua. Ryhmät ovat kooltaan 8-12 lapsen ryhmiä. 

Soitinvalmennus

6-10 -vuotiailla on mahdollisuus aloittaa instrumenttiopinnot osallistumalla soitinvalmennukseen. Soitinvaihtoehtoina ovat kantele, nokkahuilu, viulu, kitara, piano ja rummut.

Soitinopetus tapahtuu 3-5 lapsen pienryhmissä 30 minuuttia viikossa. Tunneilla opetellaan instrumentin soittamista, nuotinlukua ja rytmiikkaa.

Soitonopetuksen lisäksi oppilaat osallistuvat musiikkivalmennusryhmän toimintaan (45 min/viikossa). Musiikkivalmennusryhmä lisää valmiuksia soitinopintoihin ja vahvistaa kokonaisvaltaista musiikinkasvatusta; yhteissoiton, laulamisen ja musiikkiliikunnan sekä kuvallisen ilmaisun avulla. Molempiin ryhmiin osallistuminen onkin ensiarvoisen tärkeää soitinvalmennukseen osallistuvilta

Alkeisryhmä on tarkoitettu oppilaille, jotka eivät ole soittaneen kyseistä instrumenttia aikaisemmin. Jatkoryhmiin voivat ilmoittautua jo vuoden soitinta soittaneet. Kanteleopinnoissa ryhmäopiskelu jatkuu pidempään kuin muissa instrumenttiopinnoissa. Muissa soittimissa suositellaan yksityisopetukseen siirtymistä kahden soitinvalmennusvuoden jälkeen. Oman soitinopettajan kanssa voi asiasta keskustella.

Bändi ja kuoro

Muskatissa toimii lapsikuoro, joka on tarkoitettu kaikille yli 6-vuotiaille innokkaille laulajille. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat eikä osallistuminen edellytä laulukoetta. Soitinvalmennukseen osallistuvat voivat korvata musiikkivalmennustunnin osallistumalla kuoroon.

Yhteismusisointi ”bändi”, on tarkoitettu omassa soitimessaan edistyneille soitinvalmennus- ja yksityisoppilaille.  Yhteismusisoinnissa soitetaan erityylistä musiikkia kansanmusiikista poppiin. Omaa soitinta pyritään käyttämään yhteissoitossa mahdollisimman paljon.

Yksityisopetus

Muskatissa saa yksityisopetusta niin laulussa kuin eri instrumenttien soitossa: basso, kitara, piano, rummut, viulu, kantele, ukulele. 

Yksityistunnit ovat kestoltaan 20 min, 30 min tai 40 min viikossa. Lisäksi harjoitteluun kuuluu itsenäistä opiskelua kotona. Yksityistunnin voi jakaa myös kaksi oppilasta, jolloin tunnin pituus on 30 min tai 40 min. Tällöin lukukausimaksu jaetaan oppilaiden kesken. Soitinta opiskeleva voi osallistua kuoroon, yhteismusisointiin, musiikkivalmennukseen tai teoriaan.

Sisältö:

  • instrumentin soittamisen ja laulu tekniikan kehittäminen
  • luontevan soittotavan ja laulamisen löytäminen
  • nuotinlukutaidon harjaannutus
  • korvakuulolta ja tempossa soittamisen ja laulamisen harjoittelu
  • harjoittelun peruselementit: säännöllisyys, monipuolisuus, itsenäisyys
  • sävelpuhtauden tarkkailun opiskelu
  • uusien sävellysten opiskelu
  • soittimesta ja omasta äänestä huolehtiminen
  • yhteismusisoinnin kehittäminen
  • erilaiseen musiikkiin tutustuminen